کارگاه فلسفه و مهندسی

کارگاه فلسفه و مهندسی

رابطه علوم مهندسی و فلسفه چیست؟

با حضور :

استاد قاسم قربانی

یکشنبه، ۱۷ آذر ۹۸

دفتر جامعه اسلامی دانشجویان