نقد و بررسی مستند فروشنده – سید مصطفی خوش چشم

نقد و بررسی مستند فروشنده – سید مصطفی خوش چشم

سخنرانی و پرسش و پاسخ نقد و بررسی مستند فروشنده توسط جناب آقای سید مصطفی خوش چشم (تحلیل گر مسائل بین الملل و سیاست خارجه)...
ارزش های انقلاب اسلامی باحضور دکتر علی باقری

ارزش های انقلاب اسلامی باحضور دکتر علی باقری

صوت جلسه http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/05/ali-bagheri.mp3 فایل PDF متن سخنرانی %D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-1 ویدئو جلسه - قسمت اول ویدئو جلسه - قسمت دوم ویدئو جلسه - قسمت سوم
افق انقلاب ۱ – دکتر منتظرالقائم

افق انقلاب ۱ – دکتر منتظرالقائم

اولین جلسه از سلسله جلسات افق انقلاب با موضوع: افق تمدنی ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی با سخنرانی دکتر اصغر منتظرالقائم ۵ مهر…