بودجه های الکی، خرجای یواشکی!!!

بودجه های الکی، خرجای یواشکی!!!

یادداشت بودجه های الکی، خرج های یواشکی!!! حدود یک ماهی است که از خبر بحران بودجه‌ی دانشگاه می‌گذرد. خبری که همه‌ی دستگاه‌های مدیریتی دانشگاه را...
گرامین، نمونه اتکا به توان داخلی

گرامین، نمونه اتکا به توان داخلی

یادداشت گرامین، نمونه اتکا به توان داخلی گرامین،  بانکی که فقط به فقرا وام می دهد! بانکی برپایه ی کسب‌وکار اجتماعی و با بیش از...