نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۷

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۷

عنوان مطالب 🔶 پیرامون دانشگاه صنعتی اصفهان 🔹 همه تحریم می گیرد،ما را خود تحریمی 🔹 استکبار ستیزی،دستور دینی یا تجربه تاریخی؟ 🔹 صادرات،گره گشای مشکلات...
ویژه نامه نشریه صبح دانشگاه – جهت پخش در نماز جمعه

ویژه نامه نشریه صبح دانشگاه – جهت پخش در نماز جمعه

عنوان مطالب 🔹 خواست مردم گم نشود 🔹 وقتی فقط رهبری مسئول است! 🔹 آنچه از سخنان رهبری در ديدار اخير مغفول ماند فایل PDF...
نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۲

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۲

عنوان مطالب 🔹 بودجه های الکی، خرجای یواشکی! 🔹 این مقاومت سرانجام به نتیجه خواهد رسید... 🔹 بدون دانشجو نمیشود 🔹 گرامین، نمونه اتکا به...
نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۱

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۵۱

عنوان مطالب 🔹کدام حق؟کدام ظلم؟ 🔹انسان آزمایشگاهی و خداوند بی معنا! 🔹مبارزه ادامه دارد 🔹سقوط مسافرین پرواز 4721 (2) 🔹زلزله در طبیعت زلزله در اخلاق...