نشریه صبح دانشگاه - ویژه نامه هفته دولت - شهریور 96

نشریه صبح دانشگاه – ویژه نامه هفته دولت – شهریور ۹۶

نشریه صبح دانشگاه - ویژه نامه هفته دولت - شهریور 96

عنوان مطالب

🔸رجایی برای ابد
🔸آوای وحش – تحلیلی بر تاریخ نژاد پرستی در ایالات متحده آمریکا
🔸تقاضا مساوی عرضه
🔸نصیحت سعدی به رییس جمهور
🔸معرفی فیلم
🔸کلام آخر