ویژه نامه نشریه صبح دانشگاه - جهت پخش در نماز جمعه

ویژه نامه نشریه صبح دانشگاه – جهت پخش در نماز جمعه

ویژه نامه نشریه صبح دانشگاه - جهت پخش در نماز جمعه

عنوان مطالب

🔹 خواست مردم گم نشود
🔹 وقتی فقط رهبری مسئول است!
🔹 آنچه از سخنان رهبری در دیدار اخیر مغفول ماند