ویژه نامه "از یاد رفته"

ویژه نامه “از یاد رفته” (نگاهی کوتاه به زندگی شهید دکتر سید حسن آیت)

شهید سید حسن آیت

عنوان مطالب

🔹 پرده اول: نگاهی کوتاه به زندگی شهید دکتر سید حسن آیت

🔹 پرده دوم: “آیت” الله در نگاه دوستان و اطرافیان

🔹 پرده سوم: آیت پس از شهادت، در نگاه مسئولان ارشد نظام

فایل PDF

تصاویر