ویژه نامه "از یاد رفته"

ویژه نامه “از یاد رفته” (نگاهی کوتاه به زندگی شهید دکتر سید حسن آیت)

شهید سید حسن آیت

عنوان مطالب

🔹 پرده اول: نگاهی کوتاه به زندگی شهید دکتر سید حسن آیت

🔹 پرده دوم: “آیت” الله در نگاه دوستان و اطرافیان

🔹 پرده سوم: آیت پس از شهادت، در نگاه مسئولان ارشد نظام

فایل PDF

[pdfviewer width=”600px” height=”849px”beta=”false”]http://jadiut.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.pdf[/pdfviewer]

تصاویر