نشریه صبح دانشگاه – شماره ۶۴

بدینوسیله اولین شماره از نشریه صبح دانشگاه در سال جدید، با لوگوی جدید و طراحی متمایز مبتنی بر موبایل خدمت مخاطبین عزیز این نشریه تقدیم می‌شود.

در این شماره خواهیم خواند

فرهنگ کرونایی؛ کرونای بی‌فرهنگی

بلندتر از دیوار چین

در فراز و نشیب جست‌وجوی هویت ۲

بگذارید حوصله‌تان سربرود!

هویت تاریخی ملت ایران

معرفی کتاب قدرت عادت