آبان98

نشریه صبح دانشگاه – شماره ۶۲

بنزین

در این شماره خواهیم خواند

ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی صبح دانشگاه، با موضوع حوادث گرانی بنزین

کارط صوخط یا کارت سوخت؟!

مصاحبه با محمد ظریفی، کارشناس سیاسی و رسانه‌ای

مصاحبه با دکتر محمدعلی کرباسیون ،حقوق‌دان و استاد دانشگاه در رشته حقوق عمومی

گفت‌و‌گو با حمیدرضا فولادگر،نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مصاحبه با احمد مهرشاد، جامعه شناس

اینجا اسمش کفایت است، در همه‌جای دنیا خیانت است!