نشریه صبح دانشگاه شماره 47 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه صبح دانشگاه شماره ۴۷ – ۱۲ اردیبهشت ۹۶

عنوان مطالب

🔹 سوگواره ای برای نظام آموزشی
🔹 انقلابی گری و پوپولیسم
🔹 خدمت به مردم ، بهترین راه مبارزه با دشمن
🔹 خواب دیدید خیر باشه…