نشریه ریحانة - 4 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه ریحانه – شماره ۴

نشریه ریحانة - 4 جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مطالب

🔸لبخندوبغض…
🔸رئیس جمهور۵۰درصدی!!
🔸داعش…
🔸نجات اقتصاد
🔸نگاه به بیرون مرزها…