برنامه خیلی خوب بود انشاالله ادامه پیدا کنه
به بقیه هم توصیه می کنم حداقل صوت هارو دانلود کنن و ازش استفاده کنن.