تغییرات ایجاد شده بر روی سایت (فایل ها و…)

 

 

تغییر فایل http://jadiut.ir/wp-content/themes/iranomag/assets/css/bundle.min.css

im header

pading top و pading botom برای لوگو = ۰ پیکسل

.im-mobile-logo-image{max-height:50px}.im-header-mobile .im-search,.im-off-canvas{margin-top:0px;margin-bottom:0px

.im-header-logo,.im-mobile-logo{display:inline-block;padding-top:0px;padding-bottom:0px

 

تغییر فاصله بین منو و محتواها از ۳۰ به ۱۵ پیکسل:

تغییر فایل http://jadiut.ir/wp-content/themes/iranomag/assets/css/bundle.min.css

 

.im-header-2,.im-navigation{margin-bottom:30px}