افق انقلاب ۱ – دکتر منتظرالقائم

اولین جلسه از سلسله جلسات افق انقلاب با موضوع: افق تمدنی ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی با سخنرانی دکتر اصغر منتظرالقائم ۵ مهر ۹۵

 

قسمت اول:

 

قسمت دوم:

 

قسمت سوم: