ارتباط با ما

کانال تلگرام ما

کانال آپارات ما

کانال اینستاگرام ما

شماره تماس

بخش برادران

برادران: ۳۳۹۱۲۵۹۶-۰۳۱

بخش خواهران

خواهران: ۳۳۹۱۲۵۸۰-۰۳۱

مکان ما

دانشگاه صنعتی اصفهان – پشت ساختمان نصر