ویژه نامه نشریه صبح دانشگاه – جهت پخش در نماز جمعه

ویژه نامه نشریه صبح دانشگاه – جهت پخش در نماز جمعه

عنوان مطالب 🔹 خواست مردم گم نشود 🔹 وقتی فقط رهبری مسئول است! 🔹 آنچه از سخنان رهبری در ديدار اخير مغفول ماند فایل PDF...