مطالبه ۱۰۹ دفتر تشکل دانشجویی از نمایندگان / با تصویب طرحی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان پایان دهید

مطالبه ۱۰۹ دفتر تشکل دانشجویی از نمایندگان / با تصویب طرحی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان پایان دهید

بیانیه مطالبه ۱۰۹ دفتر تشکل دانشجویی از نمایندگان با تصویب طرحی به سهولت تعرض به تأسیسات و دانشمندان پایان دهید بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان...
بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون شهادت شهید محسن فخری زاده و مذاکره مجدد با دولت آمریکا

بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون شهادت شهید محسن فخری زاده و مذاکره مجدد با دولت آمریکا

بیانیه بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون شهادت شهید محسن فخری زاده و مذاکره مجدد با دولت آمریکا بسم الله الرحمن الرحیم «وَلَنْ تَرْضَى‏ عَنْکَ الْیَهُودَ...