من دانشجو، کسب و کار آینده

منِ دانشجو، کسب و کار آینده

عنوان برنامه

من دانشجو، کسب و کار آینده

باحضور:
👤دکتر محمد رضا حیدری (اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)
👤مهدی عباسیان (فعال اقتصادی، مدیرعامل و بنیان گذار مجموعه پیکان و استارت آپ بملت)
👤مسعود صرامی (کارآفرین و مدیرعامل سیتی سنتر اصفهان)

صوت سخنرانی دکتر محمدرضا حیدری

صوت سخنرانی آقای مهدی عباسیان

صوت سخنرانی آقای مسعود صرامی

تصاویر