جلسه سوم

حجت الاسلام استاد جدیدی - تصویر از وایت بورد - جلسه سوم

سلسله جلسات رویکرد تمدنی به حکومت جهانی مهدوی