من دانشجو، کسب و کار آینده

من دانشجو، کسب و کار آینده

عنوان برنامه من دانشجو، کسب و کار آینده باحضور: 👤دکتر محمد رضا حیدری (اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) 👤مهدی عباسیان (فعال اقتصادی، مدیرعامل...
گرامین، نمونه اتکا به توان داخلی

گرامین، نمونه اتکا به توان داخلی

یادداشت گرامین، نمونه اتکا به توان داخلی گرامین،  بانکی که فقط به فقرا وام می دهد! بانکی برپایه ی کسب‌وکار اجتماعی و با بیش از...