جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

ویژه نامه "از یاد رفته"

ویژه نامه “از یاد رفته” (نگاهی کوتاه به زندگی شهید دکتر سید حسن آیت)

شهید سید حسن آیت

عنوان مطالب

🔹 پرده اول: نگاهی کوتاه به زندگی شهید دکتر سید حسن آیت

🔹 پرده دوم: “آیت” الله در نگاه دوستان و اطرافیان

🔹 پرده سوم: آیت پس از شهادت، در نگاه مسئولان ارشد نظام

فایل PDF

تصاویر