نقد و بررسی مستند فروشنده – سید مصطفی خوش چشم

سخنرانی و پرسش و پاسخ

نقد و بررسی مستند فروشنده توسط جناب آقای سید مصطفی خوش چشم (تحلیل گر مسائل بین الملل و سیاست خارجه) شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۶ در دانشگاه صنعتی اصفهان

برای مشاهده این مستند، اینجا کلیک کنید